|
sales@actran.co.th
(662) 679-1668, (080) 958-4439, (064) 095-8351

Sage X3

เป็นมากกว่า ERP

Sage X3 คือโซลูชันการจัดการองค์กรธุรกิจโดยรวมซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อมองหาประสิทธิภาพความยีดหยุ่น ละข้อมูลเชิงลึกที่เหนือกว่า จะนำเสนอ ERP ครบชุดแบบไม่ซับซ้อน โดยพื้นฐานแล้วจะเป็นในส่วนของการจัดซื้อ การผลิต การจัดเก็บคลังสินค้า การขาย การจัดจำหน่าย การบริการลูกค้า การบัญชีและการเงิน ทำงานร่วมกันได้ง่ายยิ่งขึ้น



ดาวน์โหลด



วิธีการที่ดีกว่าเพื่อการจัดการธุรกิจทั้งหมด ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าและอยุ่ในระดับสากล

Sage X3 จะเปลี่ยนแปลงวิธีการที่ธุรกิจใช้ในการแข่งขันและพัฒนา โดยส่งมอบการจัดการทางการเงิน ห่วงโซ่อุปทาน และการผลิตที่รวดเร็วกว่า ง่ายกว่า และยืดหยุ่นมากกว่าในสัดส่วนต้นทุนและความซับซ้อนของระบบ ERP ทั่วไป

ด้วย Sage X3 คุณจะได้เลือกโซลูชั่นการจัดการธุรกิจรูปแบบใหม่สำหรับองค์กรของคุณ เพื่อให้เติบโตได้เร็วขึ้นและดำเนินการองค์กรได้อย่างคล่องตัว


ไม่ใช่ ERP แบบทั่วไป

เร็วกว่า

Sage X3 เร่งการเติบโตให้ธุรกิจทั้งหมดของคุณ ตั้งแต่การจัดซื้อไปจนถึงการผลิต การจัดเก็บคลังสินค้า การขาย การบริการลูกค้า และการจัดการทางการเงิน ทั้งยังมอบข้อมูลเชิงลึกเรื่องต้นทุนและการดำเนินงานในทุกขั้นตอนที่รวดเร็วกว่าในระดับสากล

ง่ายมากกว่า

Sage X3 มีการปรับให้เข้ากับบทบาทเฉพาะ ความชอบ และกระแสงานของผู้ใช้ ส่งมอบระบบคลาวด์ที่ปลอดภัย และสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ พร้อมทั้งทำให้การจัดการโครงสร้างพื้นฐานซอฟต์แวร์ของบริษัทเรียบง่ายด้วยแอปพลิเคชันชุดเดียวที่สอดคล้องกัน

ยืดหยุ่นกว่า

Sage X3 มีตัวเลือกการกำหนดค่าและแอปพลิเคชันที่ยืดหยุ่น เพื่อส่งเสริมกระบวนการด้านอุตสาหกรรมที่เฉพาะเจาะจง และดำเนินการได้ในระบบคลาวด์ ซึ่งได้รับการจัดการโดย Sage หรือในศูนย์ข้อมูลบริษัทของคุณ ให้การควบคุมโดยรวมนอกเหนือจากกลยุทธ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ



ความสามารถของผลิตภัณฑ์

1. การจัดการทางด้านการเงิน


ควบคุมผลกำไรขาดทุนด้วยความแม่นยำและทัศนวิสัยระดับสากลแบบเรียลไทม์ โดยตรงตามข้อกำหนดท้องถิ่น

1.1 งบประมาณและการทำบัญชี

ควบคุมผลกำไรขาดทุนของคุณ

Sage X3 ครอบคลุมการทำบัญชีทางการเงิน บัญชีค่าใช้จ่ายและงบประมาณ ภาระผูกพัน และสินทรัพย์ถาวร นอกจากนี้ การจัดการการถ่ายโอนจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่ง รวมถึงการถ่ายโอนระหว่างบริษัทย่อย และสำนักงานใหญ่ของคุณ ยังทำได้อย่างง่ายดายอีกด้วย

ความสามารถที่สำคัญได้แก่:

 • บัญชีแยกประเภททั่วไปซึ่งมีแผนภูมิบัญชีหลายบัญชี
 • เจ้าหนี้การค้าและลูกหนี้การค้า
 • การจัดการกระแสเงินสด
 • การจัดการธนาคาร
 • การทำบัญชีเชิงวิเคราะห์และค่าใช้จ่าย
 • ค่าใช้จ่าย
 • งบประมาณและภาระผูกพัน

1.2 สินทรัพย์ถาวร

ติดตามสินทรัพย์ของคุณ

Sage X3 ช่วยให้คุณสามารถติดตามสินทรัพย์ถาวรขององค์กรตลอดวงจรชีวิตทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความสามารถที่สำคัญได้แก่:

 • แบบจำลองค่าเสื่อมราคาหลากหลายแบบ
 • วงจรสินทรัพย์ถาวรที่มีการตรวจสอบแหล่งที่มาของรายจ่ายลงทุน
 • งบการเงินและงบกำไรขาดทุนชั่วคราว
 • จำนวนหุ้นสินทรัพย์ถาวรและการจัดหาเงินทุน
 • การจัดการสินทรัพย์แฟรนไชส์
 • แดชบอร์ดและการรายงานทางการเงิน

1.3 การรายงานทางการเงิน

รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปดำเนินการได้

Sage X3 ให้ข้อมูลทั้งหมดที่ทีมของคุณต้องการ เพื่อการตัดสินใจอย่างมีกลยุทธ์มากขึ้นและรวดเร็วขึ้น การแจ้ง เตือนแบบปกติ การแจ้งเตือนฉุกเฉิน และการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ ช่วยให้บุคลากรแต่ละบทบาทหน้าที่ใน องค์กรของคุณสามารถตอบสนองต่อสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็ว

ความสามารถที่สำคัญได้แก่:

 • การแจ้งเตือนแบบปกติ การแจ้งเตือนฉุกเฉิน และการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์
 • แดชบอร์ดที่ผู้ใช้กำหนดขึ้นเองตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
 • สอบถามข้อมูลที่กำหนดค่าได้ในตารางข้อมูลใด ๆ ซึ่งมีการรวม การเรียงลำดับ และการเลือกด้วยตนเองหรือ โดยอัตโนมัติ
 • สอบถามเพื่อค้นหาและกรองชุดข้อมูลที่ถูกรวบรวมไว้ล่วงหน้า โดยใช้พารามิเตอร์มากมายที่สร้างไว้ล่วงหน้า
 • เข้าถึงเอกสารรายงานกว่า 400 ฉบับที่จัดทำขึ้นเป็นมาตรฐาน ซึ่งรวมถึงรายงานทางกฎหมายด้วย

1.4 การทำงานร่วมกัน

เพิ่มการทำงานร่วมกัน

Sage X3 เพิ่มประสิทธิภาพและการทำงานร่วมกันของทีมคุณด้วยการรวมขั้นตอนการทำงานเอกสารของคุณไว้ ในไลบรารีหนึ่งเดียว เชื่อมโยงกัน และสามารถค้นหาได้

ความสามารถที่สำคัญได้แก่:

 • การจัดการเอกสารและการแก้ไขที่เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการดำเนินธุรกิจ
 • การแบ่งปันตามผู้ใช้ บทบาทหน้าที่ และทีมงานโครงการ ด้วยการจัดการแท็ก
 • การบันทึกเอกสารด้วยการลากและวางไปที่ Sage X3 และพื้นที่จัดเก็บออนไลน์
 • แทรกแผนภูมิและข้อมูลโดยตรงลงใน PowerPoint หรือ Word และซิงค์ข้อมูลให้ตรงกัน
 • ส่งออกไปยัง Excel และซิงค์ข้อมูลให้ตรงกัน
 • ทำงานร่วมกับ Microsoft Outlook สำหรับผู้ติดต่อ ปฏิทิน และงาน

1.5 พื้นที่ทำงาน

มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

Sage X3 เพิ่มความสามารถในการใช้งาน ความเป็นประโยชน์ และการปรับใช้โซลูชันการจัดการธุรกิจของคุณให้ มากขึ้น ด้วยการมอบการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ข้ามแผนกและบทบาทหน้าที่ ด้วยข้อมูลที่ตรงกับบทบาท หน้าที่ของผู้ใช้

ความสามารถที่สำคัญได้แก่:

 • โฮมเพจส่วนบุคคลแสดงให้ผู้ใช้ทราบถึงภาพรวมของข้อมูลที่สำคัญ และคำแนะนำในการทำงานทั่วไปด้วย แผนภาพสำหรับบทบาทหน้าที่ของผู้ใช้
 • ผู้ใช้หรือผู้ดูแลระบบสามารถปรับเปลี่ยนให้ตรงกับบทบาทหน้าที่ของผู้ใช้ ตามกฎความปลอดภัยสำหรับ บทบาทและผู้ใช้
 • เปิดใช้งานการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การรวบรวมข้อมูลแบบไดนามิกภายในองค์กร สถิติในรูปแบบตารางหรือ กราฟ ปฏิทินต่าง ๆ เมนูรายการโปรด ทางลัดไปยัง URL ภายนอก บันทึกและเอกสารต่าง ๆ

1.6 อุปกรณ์เคลื่อนที่

เข้าถึงข้อมูลได้จากทุกที่

Sage X3 มอบประสบการณ์ผู้ใช้ที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น ด้วยเว็บและเทคโนโลยี อุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ปลอดภัยเป็นหลัก โดยผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการในอินเตอร์เฟสที่ใช้งานง่ายและ ได้รับการปรับให้เหมาะสมกับบทบาทและความชอบของแต่ละคน

ความสามารถที่สำคัญได้แก่:

 • ใช้งานง่ายและออกแบบมาเพื่อใช้งานบนอุปกรณ์สมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตในระบบแอนดรอยด์และ iOS
 • การใช้งานในอุปกรณ์เคลื่อนที่และบนเว็บช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลทั่วไปขององค์กรได้จากทุกที่และทุกอุปกรณ์
 • อินเตอร์เฟส HTML5 ช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสบการณ์การใช้เบราว์เซอร์ที่ใช้งานง่าย และผู้ใช้สามารถปรับแต่ง ให้ตรงกับความต้องการของตนเองได้

2. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน


ตามทันความต้องการและสร้างประสิทธิภาพสูงสุดผ่านการตรวจสอบสินค้าคงคลังแบบทันที

2.1 การจัดซื้อ

จัดการกับซัพพลายเออร์ของคุณ

Sage X3 ช่วยให้คุณจัดการกับกระบวนการซื้อได้อย่างราบรื่นตั้งแต่เริ่มจนจบ โดยเริ่มจากการจัดการเอกสารเชิญ ชวนเสนอราคา (RFQ) ป้อนข้อมูลและติดตามคำตอบ และรวมเข้ากับฐานรายการราคา

ความสามารถที่สำคัญได้แก่:

 • การจัดการประเภทของซัพพลายเออร์และผลิตภัณฑ์
 • การตั้งราคาและการลดราคา
 • การวางแผนการจัดซื้อ การสั่งสินค้า และคำขอต่าง ๆ
 • ใบสั่งซื้อ การจัดส่ง และการกำหนดเวลา
 • ร่างข้อเสนอ (RFP)
 • การเปิดคำสั่งซื้อและการทำบัญชีงบประมาณ
 • การจัดการลายมือชื่อหลายระดับ
 • การส่งคืนและรายการใบแจ้งหนี้ของซัพพลายเออร์

2.2 การควบคุมสินค้า

ควบคุมสต็อกสินค้าของคุณอย่างดีที่สุด

Sage X3 ช่วยให้คุณติดตามความต้องการและสร้างความมั่นใจว่ามีข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการ ตรวจสอบสถานะสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์

ความสามารถที่สำคัญได้แก่:

 • ข้อมูลผลิตภัณฑ์และการวัดหลายหน่วย
 • การจัดการสถานที่
 • ความสมดุลของสินค้าคงคลัง
 • การสุ่มตัวอย่างและการควบคุมคุณภาพ
 • การเติมสินค้าคงคลังและการถ่ายโอนระหว่างไซต์งาน
 • การส่งคำสั่งซื้อ
 • การเคลื่อนไหวของสต็อก
 • การติดตามการนำเข้า
 • Mobile apps

2.3 การจัดการการขาย

เร่งยอดขาย

Sage X3 ช่วยให้คุณติดตามความต้องการและสร้างความมั่นใจว่ามีข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการ ตรวจสอบสถานะสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์

ความสามารถที่สำคัญได้แก่:

 • ข้อมูลผลิตภัณฑ์และการวัดหลายหน่วย
 • การจัดการสถานที่
 • ความสมดุลของสินค้าคงคลัง
 • การสุ่มตัวอย่างและการควบคุมคุณภาพ
 • การเติมสินค้าคงคลังและการถ่ายโอนระหว่างไซต์งาน
 • การส่งคำสั่งซื้อ
 • การเคลื่อนไหวของสต็อก
 • การติดตามการนำเข้า
 • Mobile apps

2.4 การบริการลูกค้า

สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าของคุณ

Sage X3 ช่วยให้คุณสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยบริการที่เป็นเลิศ การบูรณาการอย่างสมบูรณ์ ร่วมกับการขาย สินค้าคงคลัง การจัดซื้อ การเงิน และการผลิต มอบความเข้าใจที่สมบูรณ์เกี่ยวกับกิจกรรมของ ลูกค้า ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ในโซลูชันการจัดการธุรกิจเพียงหนึ่งเดียว

ความสามารถที่สำคัญได้แก่:

 • การจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ
 • ระบบอัตโนมัติสำหรับการขาย
 • การช่วยเหลือลูกค้าทางโทรศัพท์
 • การจัดการคำสั่งซื้อการรับประกัน/บริการ
 • แหล่งความรู้โซลูชัน
 • แคมเปญการตลาด

2.5 การทำงานร่วมกัน

เพิ่มการทำงานร่วมกัน

Sage X3 ช่วยให้คุณสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยบริการที่เป็นเลิศ การบูรณาการอย่างสมบูรณ์ Sage X3 เพิ่มประสิทธิภาพและการทำงานร่วมกันของทีมคุณด้วยการรวมขั้นตอนการทำงานเอกสารของคุณไว้ ในไลบรารีหนึ่งเดียว เชื่อมโยงกัน และสามารถค้นหาได้

ความสามารถที่สำคัญได้แก่:

 • การจัดการเอกสารและการแก้ไขที่เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการดำเนินธุรกิจ
 • การแบ่งปันตามผู้ใช้ บทบาทหน้าที่ และทีมงานโครงการ ด้วยการจัดการแท็ก
 • การบันทึกเอกสารด้วยการลากและวางไปที่ Sage X3 และพื้นที่จัดเก็บออนไลน์
 • แทรกแผนภูมิและข้อมูลโดยตรงลงใน PowerPoint หรือ Word และซิงค์ข้อมูลให้ตรงกัน
 • ส่งออกไปยัง Excel และซิงค์ข้อมูลให้ตรงกัน
 • ทำงานร่วมกับ Microsoft Outlook สำหรับผู้ติดต่อ ปฏิทิน และงาน

2.6 พื้นที่ทำงาน

มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

Sage X3 เพิ่มความสามารถในการใช้งาน ความเป็นประโยชน์ และการปรับใช้โซลูชันการจัดการธุรกิจของคุณให้ มากขึ้น ด้วยการมอบการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ข้ามแผนกและบทบาทหน้าที่ ด้วยข้อมูลที่ตรงกับบทบาท หน้าที่ของผู้ใช้

ความสามารถที่สำคัญได้แก่:

 • โฮมเพจส่วนบุคคลแสดงให้ผู้ใช้ทราบถึงภาพรวมของข้อมูลที่สำคัญ และคำแนะนำในการทำงานทั่วไป ด้วยแผนภาพสำหรับบทบาทหน้าที่ของผู้ใช้
 • ผู้ใช้หรือผู้ดูแลระบบสามารถปรับเปลี่ยนให้ตรงกับบทบาทหน้าที่ของผู้ใช้ ตามกฎความปลอดภัยสำหรับ บทบาทและผู้ใช้
 • เปิดใช้งานการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การรวบรวมข้อมูลแบบไดนามิกภายในองค์กร สถิติในรูปแบบ ตารางหรือกราฟ ปฏิทินต่าง ๆ เมนูรายการโปรด ทางลัดไปยัง URL ภายนอก บันทึกและเอกสารต่าง ๆ

2.7 อุปกรณ์เคลื่อนที่

เข้าถึงข้อมูลได้จากทุกที่

Sage X3 มอบประสบการณ์ผู้ใช้ที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น ด้วยเว็บและเทคโนโลยี อุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ปลอดภัยเป็นหลัก โดยผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการในอินเตอร์เฟสที่ใช้งานง่ายและ ได้รับการปรับให้เหมาะสมกับบทบาทและความชอบของแต่ละคน

ความสามารถที่สำคัญได้แก่:

 • ใช้งานง่ายและออกแบบมาเพื่อใช้งานบนอุปกรณ์สมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตในระบบแอนดรอยด์และ iOS
 • การใช้งานในอุปกรณ์เคลื่อนที่และบนเว็บนั้นช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลทั่วไปขององค์กรได้จากทุกที่และทุก อุปกรณ์
 • อินเตอร์เฟส HTML5 ช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสบการณ์การใช้เบราว์เซอร์ที่ใช้งานง่าย และผู้ใช้สามารถ ปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการของตนเองได้

3. การจัดการการผลิต


เข้าสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยการจัดการกระบวนการผลิตทั้งหมดของคุณด้วยระบบเดียว

3.1 การวางแผน BOM

ความสม่ำเสมอที่ดีขึ้น

Sage X3 มอบการจัดการรายการวัสดุแบบเดี่ยวและแบบหลายระดับที่แข็งแกร่ง เพื่อให้มั่นใจถึงความสอดคล้อง ของผลิตภัณฑ์ คุณภาพ และการทำงานร่วมกันในระดับสูงสุด

ความสามารถที่สำคัญได้แก่:

 • รายการวัสดุหลายระดับ (เชิงพาณิชย์, การผลิต, การรับเหมาช่วง ฯลฯ)
 • รายการวัสดุปัจจุบัน
 • การบำรุงรักษาครั้งละมาก ๆ
 • จัดการการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์และรายการวัสดุ
 • การจัดการหมายเลขเวอร์ชัน(รุ่นหลักและรุ่นรอง)

3.2 การควบคุมพื้นที่ปฏิบัติการ

เพิ่มประสิทธิภาพในพื้นที่ปฏิบัติการ

Sage X3 ช่วยให้คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญ ติดตาม และจัดการทุกด้านของการผลิตของคุณ ซึ่งนำไปสู่ การวางแผน การกำหนดเวลา และค่าใช้จ่ายที่ดีขึ้น

ความสามารถที่สำคัญได้แก่:

 • การรวบรวมเวลาทำงาน
 • แรงงานทางตรง(เตรียมและดำเนินการ)
 • แรงงานทางอ้อม(เวลาพักและ indirect time)
 • เวลาจริงและเวลาที่ผ่านไป
 • การทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกัน(ในเวลาเดียวกัน หรือในเวลาที่ไม่ตรงกัน)
 • พักอัตโนมัติ
 • เวลาและการเข้างาน(ตอกบัตรเข้า/ออก)
 • รายการเวลาทางอ้อม(ตอกบัตรเข้า/ออก)
 • รายการเวลาพัก(ตอกบัตรเข้า/ออก)
 • รายการทีม
 • Shop Floor Tracking Workbench

3.3 การควบคุมคุณภาพ

รักษาคุณภาพที่ดีไว้

Sage X3 มอบเครื่องมือและความสามารถของขั้นตอนการทำงานที่จำเป็นในการรักษาและคงไว้ซึ่งมาตรฐาน คุณภาพในระดับสูงสุด รวมถึงการตรวจสอบเชิงรุกผ่านการตรวจสอบย้อนกลับที่สมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์

ความสามารถที่สำคัญได้แก่:

 • การจัดการหมายเลขชุดและชุดย่อย
 • การจัดการหมายเลขซีเรียล
 • การจัดการวันที่ใช้ก่อน
 • การจัดการสถานะของสต็อก:ยอมรับ ปฏิเสธ ตรวจสอบแล้ว
 • การจัดการวันที่ตรวจสอบซ้ำ
 • การจัดการสถานะย่อยของสต็อก
 • การสร้างบันทึกการควบคุมคุณภาพ
 • ขั้นตอนการควบคุมคุณภาพด้วยการขอให้มีการวิเคราะห์
 • การจัดการวันหมดอายุ
 • การจัดการตรวจสอบย้อนกลับไปยังต้นน้ำและปลายน้ำ

3.4 การจัดการโครงการ

จัดการโครงการให้ประสบความสำเร็จ

Sage X3 ช่วยให้คุณจัดการวงจรชีวิตทั้งหมดของโครงการอย่างประสบความสำเร็จและมีผลกำไร ด้วย สมรรถภาพที่แข็งแกร่งในการจัดการโครงการบูรณาการ

ความสามารถที่สำคัญได้แก่:

 • ชิ้นงานและโครงสร้างการแบ่งงาน (PBS และ WBS)
 • คำอธิบายงานในหลายระดับ รวมทั้งการเตรียมขั้นตอนการปฏิบัติงานและกระบวนการผลิต
 • โครงสร้างค่าใช้จ่ายของโครงการ (CBS)
 • คำอธิบายงบประมาณในหลายระดับ รวมทั้งการอำนวยความสะดวกในการติดตามค่าใช้จ่ายของโครงการ
 • การมอบหมายงานให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานต่าง ๆ
 • หน้าที่การทำสำเนาโครงการขั้นสูง
 • หน้าที่การติดตามทางการเงินเพื่อตรวจสอบงบประมาณและค่าใช้จ่ายของโครงการ
 • รายการเวลาเพื่อป้อนเวลาที่ใช้ในโครงการในระดับการปฏิบัติ งาน และงบประมาณ

3.5 การทำงานร่วมกัน

เพิ่มการทำงานร่วมกัน

Sage X3 เพิ่มประสิทธิภาพและการทำงานร่วมกันของทีมคุณด้วยการรวมขั้นตอนการทำงานเอกสารของคุณไว้ ในไลบรารีหนึ่งเดียว เชื่อมโยงกัน และสามารถค้นหาได้

ความสามารถที่สำคัญได้แก่:

 • การจัดการเอกสารและการแก้ไขที่เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการดำเนินธุรกิจ
 • การแบ่งปันตามผู้ใช้ บทบาทหน้าที่ และทีมงานโครงการ ด้วยการจัดการแท็ก
 • การบันทึกเอกสารด้วยการลากและวางไปที่ Sage X3 และพื้นที่จัดเก็บออนไลน์
 • แทรกแผนภูมิและข้อมูลโดยตรงลงใน PowerPoint หรือ Word และซิงค์ข้อมูลให้ตรงกัน
 • ส่งออกไปยัง Excel และซิงค์ข้อมูลให้ตรงกัน
 • ทำงานร่วมกับ Microsoft Outlook สำหรับผู้ติดต่อ ปฏิทิน และงาน

3.6 พื้นที่ทำงาน

มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

Sage X3 เพิ่มความสามารถในการใช้งาน ความเป็นประโยชน์ และการปรับใช้โซลูชันการจัดการธุรกิจของคุณให้ มากขึ้น ด้วยการมอบการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ข้ามแผนกและบทบาทหน้าที่ ด้วยข้อมูลที่ตรงกับบทบาท หน้าที่ของผู้ใช้

ความสามารถที่สำคัญได้แก่:

 • โฮมเพจส่วนบุคคลแสดงให้ผู้ใช้ทราบถึงภาพรวมของข้อมูลที่สำคัญ และคำแนะนำในการทำงานทั่วไป ด้วยแผนภาพสำหรับบทบาทหน้าที่ของผู้ใช้
 • ผู้ใช้หรือผู้ดูแลระบบสามารถปรับเปลี่ยนให้ตรงกับบทบาทหน้าที่ของผู้ใช้ ตามกฎความปลอดภัยสำหรับ บทบาทและผู้ใช้
 • เปิดใช้งานการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การรวบรวมข้อมูลแบบไดนามิกภายในองค์กร สถิติในรูปแบบ ตารางหรือกราฟ ปฏิทินต่าง ๆ เมนูรายการโปรด ทางลัดไปยัง URL ภายนอก บันทึกและเอกสารต่าง ๆ

3.7 อุปกรณ์เคลื่อนที่

เข้าถึงข้อมูลได้จากทุกที่

Sage X3 มอบประสบการณ์ผู้ใช้ที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น ด้วยเว็บและเทคโนโลยี อุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ปลอดภัยเป็นหลัก โดยผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการในอินเตอร์เฟสที่ใช้งานง่ายและ ได้รับการปรับให้เหมาะสมกับบทบาทและความชอบของแต่ละคน

ความสามารถที่สำคัญได้แก่:

 • ใช้งานง่ายและออกแบบมาเพื่อใช้งานบนอุปกรณ์สมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตในระบบแอนดรอยด์และ iOS
 • การใช้งานในอุปกรณ์เคลื่อนที่และบนเว็บนั้นช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลทั่วไปขององค์กรได้จากทุกที่และทุก อุปกรณ์
 • อินเตอร์เฟส HTML5 ช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสบการณ์การใช้เบราว์เซอร์ที่ใช้งานง่าย และผู้ใช้สามารถ ปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการของตนเองได้

4. อุตสาหกรรม


4.1 การกระจายสินค้า

ส่งมอบการดำเนินงานด้านการจัดจำหน่ายที่เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ตั้งแต่การจัดซื้อ การจัดเก็บคลังสินค้า การขาย ไปจนถึงการเงิน Sage X3 มอบทัศนวิสัยและการควบคุมที่จำเป็นสำหรับการจัดการองค์กรจัดจำหน่ายของคุณให้เร็วขึ้น ไม่ว่าคุณจะดำเนินธุรกิจภายในประเทศหรือต่างประเทศ ขณะนี้คุณสามารถรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับต้นทุนและส่วนต่างกำไรที่ละเอียดยิ่งขึ้นในขณะที่ใช้หน่วยงานขายแบบเคลื่อนที่ได้แล้ว


4.2 การผลิต

ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง Sage X3 จัดการการผลิตทั้งหมดของคุณให้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ตั้งแต่การจัดซื้อและการกำหนดเวลา ไปจนถึงพื้นที่ในร้าน สินค้าคงคลัง การขาย และการเงิน รวมทั้งมอบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคุณภาพและต้นทุนต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือเชิงกลยุทธ์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น


4.3 ขั้นตอนในกระบวนการผลิต

การผลิดแบบต่อเนื่อง จัดการการดำเนินการผลิตแบบต่อเนื่องทั้งหมดของคุณได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วย Sage X3


4.4 การให้บริการ

สร้างความพึงพอใจและรักษาลูกค้าของคุณไว้ Sage X3 จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการจัดการวงจรชีวิตโตรงการทั้งหมดของคุณ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นถึงการส่งมอบประสบการณ์ที่แสนพิเศษให้กับลูกค้า



About Sage


Sage is a world-leading supplier of accounting and business management software to start-up, small, and midsized businesses. Our purpose is to help our customers run their businesses more effectively—helping them gain greater insight into their business activities and providing them with lasting benefits by automating their business processes. Our applications cover a wide range of business requirements, including accounting, customer relationship management, contact management, human resources, warehouse management, and specialized products for specific industries.

Standing behind that are our principles for operating the business—agility, innovation, trust and integrity, and simplicity—all of which keep us closely connected with our customers.