|
sales@actran.co.th
(662) 679-1668

แอ็คแทรน ซิสเตมส์ ร่วมกับ SAP Thailand จัดงานสัมมนา "Grow your business faster with SAP Business One Cloud

แอ็คแทรน ซิสเตมส์ ร่วมกับ SAP Thailand จัดงานสัมมนา "Grow your business faster with SAP Business One Cloud”ให้กับลูกค้าและผู้ที่สนใจในวันที่ 13 มีนาคม 2561 ณ บริษัท เอส เอ พี (ประเทศทไทย) จำกัด

ในช่วงแรกเป็นการบรรยายในหัวข้อ AWS Infrastructure and support for SAP Business One โดยวิทยากรจากบริษัท อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส จำกัด โดยจะแนะนำ Cloud ของ บริษัท อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส จำกัด ที่จะนำมาใช้ร่วมกับระบบ SAP Business One

ในช่วงที่ 2 จะเป็นการบรรยายในหัวข้อ SAP Business One Manage your business on Cloud โดยวิทยากรจากแอ็คแทรน ซิสเตมส์ บรรยายถึงระบบ SAP Business One : ERP ชั้นนำของโลก โปรแกรมที่ช่วยจัดการธุรกิจทั้งระบบ ตั้งแต่งานขายและลูกค้าสัมพันธ์ การวางแผนการจัดการสินค้าและบริการ รวมถึงคลังสินค้า การจัดการทางด้านบัญชีและการเงินทั้งหมด ออกแบบขึ้นเป็นพิเศษสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ในราคาที่คุ้มค่า และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการต่าง ๆ ถูกต้องและแม่นยำ ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตพร้อมมีผลกำไร สามารถทำงานแบบ Web-Based, Cloud-Based หรือบน Mobile รองรับการติดตั้งทั้งระบบและฐานข้อมูลไว้ที่คลาวด์เซิฟเวอร์ เพิ่มความคล่องตัว ความยืดหยุ่นและปลอดภัย สามารถทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา ลดความยุ่งยากในการติดตั้งและง่ายต่อการดูแลระบบ

 

 

หากท่านมีความสนใจปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับการวางระบบหรือสนใจข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติม กรุณาติดต่อได้ที่ฝ่ายขาย ได้ที่เบอร์ 02-679-1668 หรือผ่านทางอีเมล์ sales@actran.co.th

 

ภาพบรรยากาศในงาน