|
sales@actran.co.th
(662) 679-1668

แอ็คแทรน ซิสเตมส์ ร่วมกับ Sage จัดงานสัมมนา "Sage ERP with e-Tax Invoice & e-Receipt

แอ็คแทรน ซิสเตมส์ ร่วมกับ Sage จัดงานสัมมนา "Sage ERP with e-Tax Invoice & e-Receipt” ให้กับลูกค้าและผู้ที่สนใจในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ

ในช่วงแรกจะเป็นการบรรยายในหัวข้อ Sage 300 2019 -The Road Ahead โดยวิทยากรจาก Sage ซึ่งเป็นการบรรยายถึงระบบ ERP สำหรับจัดการธุรกิจ พบกับฟังก์ชั่นการทำงาน ที่ทันสมัยของ Sage 300 ที่น่าสนใจ เช่น

·         คุณสมบัติที่สำคัญของ Sage 300 2019

·         New feature ของ Sage 300

·         Tips and Tricks เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและจะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุด

     ในการลงทุน

·         Sage Intelligence, Dashboard

·         เรียนรู้การทำงานที่ช่วยลดความซ้ำซ้อน Workflow รวมถึงการอนุมัติ

·         การเชื่อมต่อกับโปรแกรม Microsoft Office 365

·         พบกับโปรแกรมการทำงานแบบ Online เช่น Expense, Cash Advance, PR, PO, Leave และอื่น ๆ

·         Inventory Barcode, Sales Anywhere

·         Road map ของ Sage 300

 

ในช่วงที่ 2 เป็นการบรรยายในหัวข้อ Power your business for future success with Sage X3 โดยวิทยากรจาก Sage พบกับระบบ Sage X3 โปรแกรมที่ช่วยจัดการธุรกิจทั้งระบบในแอพพลิเคชั่นเดียว ตั้งแต่การผลิต, งานขาย, ลูกค้าสัมพันธ์ไปจนถึงการเงิน พบกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เรียนรู้เทคโนโลยีที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การจัดการในอุตสาหกรรมการผลิต เช่น Big Data , Internet Of Things (IoT),  Artificial Intelligence (AI), Machine Learning ช่วยให้การจัดการธุรกิจสะดวก รวดเร็วและยืดหยุ่น ตอบสนองการทำงานที่ซับซ้อนมากขึ้น เป็นตัวเลือกการปรับใช้ที่หลากหลายให้กับลูกค้าเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจที่อาจแตกต่างกันไปตามอุตสาหกรรมโครงสร้างองค์กร ผู้เชี่ยวชาญของเราจะแสดงให้เห็นว่า Sage X3 นำคุณค่ามาสู่ธุรกิจของท่านได้ได้มากขึ้นอย่างไร ผ่านประสบการณ์ของผู้ใช้เทคโนโลยี

 

 

ในช่วงที่ 3 เป็นการบรรยายในหัวข้อ e-Tax invoice & e-Receipt Readiness for Thailand 4.0 โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมสรรพากร ได้รับฟังความรู้ด้าน e-Tax Invoice & e-Receipt จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อแนะนำแนวทาง วิธีการทำงานที่ถูกต้องของ e-Tax Invoice & e-Receipt กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

·         หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจัดทำ การส่งมอบและการเก็บรักษา

·         การจัดทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เช่นใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้, ใบลดหนี้และการยกเลิก

·         การนำส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร

·         e-Withholding Tax

·         ขั้นตอนและการนำส่ง e-Withholding Tax

·         การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ

 

 

และในช่วงสุดท้าย เป็นการบรรยายในหัวข้อ Sage 300 with e-Tax Invoice & e-Receipt Show Case โดยวิทยากรจากแอ็คแทรน ซิสเตมส์ แนะนำถึงวิธีการใช้งาน e-Tax Invoice & e-Receipt ร่วมกับระบบ Sage 300

 

 

หากท่านมีความสนใจปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับการวางระบบหรือสนใจข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติม กรุณาติดต่อได้ที่ฝ่ายขาย ได้ที่เบอร์ 02-679-1668 หรือผ่านทางอีเมล์ sales@actran.co.th

 

 

 

 

 

ภาพบรรยากาศในงาน

Description: L:\04. MARKETING Dept\Website\K. Sruit\Web Site Content 2013 from ACTRAN-K.Sarut-2019-THA\1. ABOUT US เกี่ยวกับเรา\3. News ข่าวสาร--เพิ่มรูปถ่าย\News\Lawrence\IMG20190821081852.jpg