top of page

โปรแกรมซอฟต์แวร์ ERP

Sap Business One - SAP B1

SAP Business One คือซอฟต์แวร์ ERP อันดับต้นๆ สำหรับธุรกิจประเภทต่างๆ มีเครื่องมือการรายงานและการวิเคราะห์การจัดการธุรกิจที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ธุรกิจและกระบวนการต่างๆ ของคุณเป็นไปตามแผน

Sage X3

Sage X3 ให้การควบคุมเต็มรูปแบบของกระบวนการทางธุรกิจที่สำคัญทางการเงินและการบัญชี การขายและการตลาด ซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ เพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มความยืดหยุ่น และรับข้อมูลเชิงลึกที่ดีขึ้นสำหรับธุรกิจของคุณ

Sage300

Sage 300 เป็นชื่อของแอปพลิเคชันการจัดการและการบัญชีระดับองค์กรในตลาดระดับกลาง ซึ่งให้บริการธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางเป็นหลัก

CRM

ซอฟต์แวร์ Sage CRM ทำให้งานขายเป็นแบบอัตโนมัติ เช่น การสร้างใบเสนอราคาและคำสั่งซื้อ การคาดการณ์การขาย ความคืบหน้าของลีด และแปลงเป็นโอกาสโดยใช้เวิร์กโฟลว์การขาย การใช้  ซอฟต์แวร์ Sage CRM ทีมการตลาดของคุณสามารถระบุแหล่งที่มาของลีด โอกาส และการขายที่ปิดได้

bottom of page