|
sales@actran.co.th
(662) 679-1668, (080) 958-4439, (064) 095-8351

Solutions


SAP® Business One

เป็นเครื่องมือการจัดการระดับองค์กรที่ออกแบบสำหรับบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง ระบบ SAP Business One เป็นโซลูชั่นเบ็ดเสร็จในราคาที่คุณสามารถใช้ได้ ช่วยให้คุณจัดการและประสานงานการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า การขาย การจัดซื้อและจัดหา การเงินและการวิเคราะห์และการนำเสนอรายงานต่างๆ

Read more

Sage ERP X3

Sage X3 คือโซลูชันการจัดการองค์กรธุรกิจโดยรวมซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อมองหาประสิทธิภาพความยีดหยุ่น ละข้อมูลเชิงลึกที่เหนือกว่า จะนำเสนอ ERP ครบชุดแบบไม่ซับซ้อน โดยพื้นฐานแล้วจะเป็นในส่วนของการจัดซื้อ การผลิต การจัดเก็บคลังสินค้า การขาย การจัดจำหน่าย การบริการลูกค้า การบัญชีและการเงิน ทำงานร่วมกันได้ง่ายยิ่งขึ้น

Read more

Sage 300

โซลูชั่นสำหรับการจัดการธุรกิจแบบครบวงจรที่ช่วยปลดปล่อยศักยภาพบริษัทของคุณ ช่วยลดต้นทุนและพัฒนาประสิทธิภาพด้วยความชัดเจนทางธุรกิจที่เปี่ยมด้วยสมรรถนะ เทคโนโลยีและกระบวนการทำงานของเรานั้นได้พัฒนาไปจนสามารถสร้างโซลูชั่นที่มีความคล่องตัวและประสิทธิภาพสำหรับธุรกิจขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ซึ่งมีผู้ใช้บริการกว่าหลายพันราย เราให้บริการสนับสนุนในพื้นที่และระหว่างประเทศผ่านทางเครือข่ายพาร์ทเนอร์ธุรกิจแบบขยายตลาด

Read more

Sage CRM

ซอฟต์แวร์ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าเปลี่ยนงานขายให้เป็นระบบอัตโนมัติ เช่น การจัดทำใบเสนอราคาและคำสั่งซื้อ การพยากรณ์ยอดขาย ความคืบหน้าในการขาย และการแปลงเป็นโอกาสโดยใช้ขั้นตอนการดำเนินการขาย ทีมงานตลาดของคุณสามารถระบุแหล่งของผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า รวมทั้งโอกาสและการปิดการขายโดยใช้ซอฟต์แวร์ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า

Read more