top of page
Image by krakenimages

เข้าร่วมทีม ACTRAN

ACTRAN SYSTEMS ก่อตั้งขึ้นในปี 1994 ให้บริการโซลูชันการจัดการธุรกิจแบบครบวงจร โดยทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ ERP เช่น  SAP Business One,  Sage ACCPAC Sage CRM, Sage ERP X3.

พนักงานขาย/การตลาด พนักงานขาย มีค่า Incentive*

3 ตำแหน่ง

ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่*

คุณสมบัติ

 • รับจำนวน 3 ตำแหน่ง

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด ระบบสารสนเทศ การบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • ทักษะที่จะได้รับทักษะด้านต่างๆ กับลูกค้า

 • เป็นภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • รักงานที่จะขาย

 • มีพื้นฐานมาจาก IT และการใช้งานโปรแกรม MS Office  

 • คุณจะต้องสูงและขอให้เสร็จสิ้นภายใน

รายละเอียดงาน

 • ทำใบเสนอราคาและนำเสนอลูกค้า

 • สามารถตรวจวัดรายละเอียดสินค้าและราคาให้ลูกค้าได้

 • สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าในปัจจุบัน

Accounting Manager

1 Position

Qualification

 • Bachelor’s degree or above in Accounting.

 • At least 10 years relevant experience in accounting field with minimum of 5 years at the managerial level

 • Strong accounting background with working knowledge of Thai Tax issue

 • Good command of English both written and spoken

 • High responsibility, self – motivated

 • Willing to work hard and work under pressure

 • Ability to work under tight deadlines and can multi-task

 • Possess high motivational and leadership skills

 • Able to work in team and independently

 • Knowledge of accounting software is an advantage

Job Description

 • Manage all accounting operations including Billing, A/R, A/P, GL and Cost Accounting, Inventory management and Revenue Recognition

 • Perform month/year end financial closing process, liaison with external auditor and Revenue Department

 • Responsible for tax planning throughout the fiscal year, files semi-annual and annual corporate income tax.

 • Manage overall expense and payment activities of the Company

 • Establishes and develop internal controls and guidelines for accounting transaction and accounting policies to maintain and strengthen internal controls

 • Preparation of government reporting requirements and tax filings

 • Ensuring compliance with statutory law and financial regulations

 • Other tasks assign by management

IT Technical Consultant Manager

1 Position

Qualification

 • Male

 • Bachelor’s or Master degree in IT, Computer Science or any related fields.

 • Minimum 12 years experienced in Hardware, Software & Network.

 • Minimum 6 years experienced in management position.

 • Knowledge of Windows Server Family, Windows Workstation, SQL Server, Linux Technology.

 • Excellent problem analysis, Analytical thinking.

 • Strong technical skills.

 • Strong Leadership, multi-task, high responsibility, quick learning, self-confidence and work under high pressure.

 • Ability to work well both independently and as part of a team.

 • Good personality and service mind.

 • Good command in English should be advantage.

 • Able to travel upcountry and overseas (on occasions)

 • Thai Nationality Only

Job Description

 • Install/configurate SAP on HANA, SUSE Linux and SAP on SQL (both on Premise and Cloud server) to customers as required.

 • Install/configurate and/or upgrading to customers as required.

 • Lead the software implementation and troubleshooting technical issues during the process

 • Work with consultants in the team to provide support to clients to ensure smooth operations in the handing over process

 • Consult with clients and team members to provide directions and best practices

 • Maintenance support technical matter mainly after implementation as requested.

 • Ability to self-learn and technical savvy, find more new technologies update.

 • Investigate and test new Patch, summarize the effect on program, seek for solving methods and take action in timely manner.

 • Design and consult of network system installation, also maintain of network system and server for customers and internal use.

 • Conduct effective training session to further process departments with timely manner.

 • Provide knowledge sharing, productive feedback, and coaching to team members

 • Install and manage new system on cloud environment.

 • Provide knowledge sharing, productive feedback, and coaching to team members

IT Technical Consultant   

4 Position

Qualification

 • Bachelor’s or Master degree in IT, MIS, Computer Science or any related fields.

 • Minimum 0-3 years experienced in Hardware, Software&Network.

 • Knowledge of Windows Server Family, Windows Workstation, SQL Server

 • Strong technical skills.

 • Ability to work well both independently and as part of a team.

 • High responsibility and service mind.

 • Good command in English should be advantage.

 • Able to travel upcountry and overseas (on occasions).

 • Fresh Graduate are welcome.

Job Description

 • Install/configurate SAP on HANA, SUSE Linux and SAP on SQL (both on Premise and Cloud server) to customers as required.

 • Install/configurate and/or upgrading to customers as required.

 • Maintenance support technical matter mainly after implementation as requested.

 • Ability to self-learn and technical savvy, find more new technologies update.

 • Investigate and test new Patch, summarize the effect on program, seek for solving methods and take action in timely manner.

 • Design and consult of network system installation, also maintain of network system and server for customers.

 • Conduct effective training session to further process departments with timely manner.

ที่ปรึกษาด้านการทำงาน ERP อาวุโส

3 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรี สาขา MIS, AIS, BIS, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 8 ปีในแอปพลิเคชัน ERP และการดำเนินโครงการและการสนับสนุนอย่างน้อย 10 โครงการ

 • ประสบการณ์ในการวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ การออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ การออกแบบและกำหนดค่าระบบ ERP การทดสอบระบบ การย้ายข้อมูล การฝึกอบรมผู้ใช้ และการสนับสนุนที่ใช้งานจริง

 • มีมนุษยสัมพันธ์และทักษะในการสื่อสารที่ดี คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และมีใจรักงานบริการ

 • มีความรับผิดชอบสูงในการจัดการและดำเนินงานให้เสร็จภายในกำหนดเวลา

 • สามารถเดินทางไปทำงานนอกสถานที่ในกรุงเทพ ต่างจังหวัด และต่างประเทศได้(ในบางโอกาส)

รายละเอียดงาน

 • รับความต้องการและเตรียมขั้นตอนกระบวนการทางธุรกิจสำหรับต้นแบบปัจจุบัน

 • สร้างเอกสารข้อกำหนดการทำงานสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพใดๆ และโปรแกรมเสริมใหม่

 • ทำการกำหนดค่าตามการออกแบบ

 • กำหนด วิเคราะห์ และทำแผนที่ความต้องการของธุรกิจของลูกค้า

 • ออกแบบโฟลว์กระบวนการทางธุรกิจเพื่อจับคู่กับฟังก์ชันการทำงานของแอปพลิเคชัน

 • เตรียมข้อกำหนดที่กำหนดเอง

 • การแปลง/การย้ายข้อมูล

 • จัดทำคู่มือการใช้งาน

 • ผู้ใช้การฝึกอบรม

 • สนับสนุนผู้ใช้สำหรับ Go Live

โปรแกรมเมอร์

4 ตำแหน่ง

ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่*

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรี-โท คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง.

 • ความสามารถในการใช้ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Microsoft SQL Server)

 • มีความรู้เกี่ยวกับภาษาโปรแกรมต่อไปนี้: C#, VB.NET, ASP.NET, Crystal Report, HTML5

 • มีความรู้เกี่ยวกับ HTML, JavaScript, Java, Windows Application (WinAPP), Web Application ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • มีความรับผิดชอบสูงและมีแรงจูงใจในตนเอง

รายละเอียดงาน

 • วิเคราะห์และระบุข้อกำหนดและการออกแบบระบบแอปพลิเคชัน

 • การกำหนดและพัฒนารายงานและโปรแกรมที่กำหนดเอง

 • ช่วยในการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ให้รายละเอียดความต้องการของโปรแกรมและประสานงานการติดตั้งระบบ

 • ทำงานอย่างใกล้ชิดเป็นส่วนหนึ่งของทีมเพื่อให้เป็นไปตามกำหนดการของโครงการและผลงานที่ส่งมอบ

 • การติดต่อกับที่ปรึกษา/ลูกค้าเกี่ยวกับการทดสอบการยอมรับของผู้ใช้

ที่ปรึกษาด้านการทำงานของ SAP B1

5 ตำแหน่ง

ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่*

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน AIS คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี มีใจรักงานบริการ เล่นเป็นทีมได้ดี และมีความคิดเชิงตรรกะ

 • มีทักษะในการวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการให้คำปรึกษาที่ดี

 • มีความเข้าใจในกระบวนการทางธุรกิจของระบบ ERP เป็นอย่างดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • มีความรับผิดชอบสูงในการจัดการและดำเนินงานให้เสร็จภายในกำหนดเวลา

 • สามารถเดินทางไปทำงานนอกสถานที่ในกรุงเทพ ต่างจังหวัด และต่างประเทศได้(ในบางโอกาส)

รายละเอียดงาน

 • รับความต้องการและเตรียมขั้นตอนกระบวนการทางธุรกิจสำหรับต้นแบบปัจจุบัน

 • สร้างเอกสารข้อกำหนดการทำงานสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพใดๆ และโปรแกรมเสริมใหม่

 • ทำการกำหนดค่าตามการออกแบบ

 • ตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรมเสริมหลังพัฒนาเสร็จ

 • จัดทำคู่มือการใช้งาน

 • ผู้ใช้การฝึกอบรม

 • สนับสนุนผู้ใช้สำหรับ Go Live. 

ที่ตั้ง

 • ไทยวา ทาวเวอร์ 1 (MRT ลุมพินี หรือ BTS ศาลาแดง)

เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์  (8:30-18:00น.)

ผู้สนใจกรุณาส่งจดหมายสมัครงานพร้อมประวัติเต็ม,

ระบุเงินเดือนปัจจุบันและเงินเดือนที่คาดหวัง และแนบรูปถ่ายปัจจุบัน : 

ทรัพยากรมนุษย์

บริษัท แอคแทรน ซิสเต็มส์ จำกัด

21/22 ไทยวา 1 ชั้น 9 ถนนสาทรใต้

ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทร : 0-2679-1668 | แฟกซ์ : 0-2679-1687

อีเมล :hr@actran.co.th |www.actran.co.th

bottom of page