top of page
ค้นหา
  • Actran Systems

ERP คืออะไร

อัปเดตเมื่อ 19 พ.ค.


What is an ERP

Enterprise Resource Planning (ERP) เป็นระบบซอฟต์แวร์ที่รวมและจัดการกระบวนการทางธุรกิจหลักในแผนกต่างๆ ภายในองค์กร ออกแบบมาเพื่อให้แพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์สำหรับการจัดการกิจกรรมประจำวัน เช่น การเงิน ห่วงโซ่อุปทาน การดำเนินงาน การรายงาน การผลิต การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) และทรัพยากรบุคคล ระบบ ERP รวมศูนย์ข้อมูล ลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง และทำให้ข้อมูลทางธุรกิจปรากฏแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักและทีมของตน

 

ซอฟต์แวร์ ERP โดยทั่วไปมีโมดูลสำหรับฟังก์ชันต่างๆ เช่น การบัญชี การจัดซื้อ การจัดการสินค้าคงคลัง การขาย การตลาด และทรัพยากรบุคคล โมดูลเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาให้ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ช่วยให้สามารถแชร์ข้อมูลแบบเรียลไทม์และกระบวนการทำงานอัตโนมัติ การรวมระบบนี้ช่วยให้องค์กรสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงาน ลดข้อผิดพลาด และปรับปรุงการตัดสินใจโดยการจัดหาแหล่งข้อมูลที่แท้จริงเพียงแหล่งเดียวสำหรับข้อมูลทางธุรกิจทั้งหมด

 

ระบบ ERP มีหลายประเภท เช่น ระบบ On Cloud และ ระบบ On-Premise แต่ละรูปแบบมีจุดเด่นและจุดด้อยที่แตกต่างกัน การเลือกประเภทที่จะใช้ขึ้นอยู่กับความต้องการและทรัพยากรเฉพาะขององค์กร ควรคำนึงถึงความต้องการของธุรกิจ ศึกษาตัวเลือก ขอราคาและเปรียบเทียบราคา นำเอาระบบเข้ามาใช้ และวิธีเลือกระบบ ERP ให้เหมาะสม โดยมีหลักสำคัญที่รวมอยู่ดังนี้ สอดคล้องกับงบประมาณ ผลตอบแทนที่คุ้มค่า น่าเชื่อถือ ความเสถียร และความเข้ากันได้ของระบบ

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page