top of page
ค้นหา
  • Actran Systems

SAP Business One คืออะไร


SAP Business One หรือ SAP B1 คือโซลูชัน Enterprise Resource Planning (ERP) ซอฟต์แวร์การบริหารจัดการธุรกิจที่ช่วยเชื่อมโยงการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กรเข้าด้วยกัน ออกแบบมาสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง พัฒนาโดย SAP ซึ่งเป็นบริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ ERP ที่ใหญ่เป็นอันดับต้น ๆ ของโลก มีประสบการณ์มามากกว่า 52 ปี ปัจจุบันมีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ประเทศเยอรมนี 

 

SAP Business One หรือ SAP B1 เป็นระบบที่มีมาตรฐานระดับสากล มีฟังก์ชันครอบคลุมการทำงานหลายอุตสาหกรรม รองรับการเติบโตของธุรกิจได้เป็นอย่างดี ช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกในธุรกิจได้มากขึ้น เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว และตัดสินใจจากข้อมูลได้แบบเรียลไทม์และแม่นยำยิ่งขึ้น ปัจจุบันมีลูกค้าวางใจใช้งาน SAP Business One มากกว่า 77,000 ราย ใน 170 ประเทศทั่วโลก

 

SAP Business One หรือ SAP B1 รวมฟังก์ชันทางธุรกิจ ที่ครอบคลุมการทำงานทั้งบริษัท เชื่อมโยงการทำงานและเข้าถึงข้อมูลได้ทุกแผนก ทั้งการจัดการด้านบัญชี การเงิน การจัดซื้อ การจัดการฝ่ายขาย และลูกค้า การจัดการสินค้าคงคลัง การวางแผนการผลิต การผลิต การจัดการโครงการ รวมถึงนำเสนอรายงานและการวิเคราะห์ที่เข้าใจง่าย ช่วยให้สามารถเห็นภาพรวมธุรกิจได้อย่างชัดเจน สามารถตอบสนองและทำการตัดสินใจจากข้อมูลแบบ Real Time ได้อย่างรวดเร็ว

Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page