top of page

SAP B1 เป็นตัวช่วยบริหารธุรกิจของคุณได้ในราคาย่อมเยา ซึ่งสำหรับจัดการธุรกิจทั้งขนาดเล็กและขนาดกลาง ตั้งแต่การบัญชีและการเงิน การจัดซื้อ สินค้าคงคลัง การขายและความสัมพันธ์กับลูกค้า ไปจนถึงการรายงานและการวิเคราะห์

Quick Deployment

Cloud Support

SAP HANA/ SQL DB

Multi Device Support

ควบคุมธุรกิจหรือบริษัทในเครือของคุณได้มากขึ้นด้วย SAP Business One ปรับปรุงกระบวนการสำคัญ รับข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ และทำการตัดสินใจตามข้อมูลตามเวลาจริง เพื่อให้คุณสามารถขับเคลื่อนการเติบโตอย่างมีกำไร

SAP The Top ERP

ความสามารถรองรับทุกอุตสาหกรรม

ใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันการทำงาน แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด และกระบวนการเฉพาะของอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมด้วยเครื่องมือที่ออกแบบมาสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง

SAP Products
SAP Manufacturing
Project Management SAP

สินค้าอุปโภคบริโภค

สินค้าอุปโภคบริโภค
ปรับการดำเนินงานทุกด้านให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ คาดการณ์ วางแผน และจัดการความต้องการเพื่อส่งมอบสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าที่ผู้ซื้อต้องการ

การผลิต

การผลิต
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและพัฒนาแหล่งรายได้ใหม่โดยการลดต้นทุนของซัพพลายเชน เร่งเวลาไปสู่ผลกำไร ลดระยะเวลาลง และลดเศษวัสดุและการทำงานซ้ำให้เหลือน้อยที่สุด

บริการระดับมืออาชีพ

บริการระดับมืออาชีพ
ส่งมอบบริการที่ดีที่สุดอย่างสม่ำเสมอโดยสร้างกระบวนการที่ทำซ้ำได้สำหรับการส่งมอบบริการ ในขณะที่ปรับปรุงการวางแผนทรัพยากร การจัดการโครงการ และการเรียกเก็บเงิน

SAP Retail Module
wholesale distribution in SAP

การค้าปลีก

การค้าปลีก
ส่งมอบผลิตภัณฑ์ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และประสบการณ์เฉพาะตัวแก่ผู้บริโภคที่ต้องการ ใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าและ ณ จุดขายแบบเรียลไทม์ และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานแบบ end-to-end

การขายส่ง

การขายส่ง
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและคู่ค้าด้วยกระบวนการที่ยืดหยุ่นและบูรณาการอย่างแน่นหนา ปรับปรุงธุรกิจทั้งหมดตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการจัดการสินค้าคงคลังและการจัดส่ง

bottom of page