top of page
MainBuilding.png
image_edited.png

SAP Business One เป็นระบบที่ช่วยบริหารจัดการข้อมูลหลายๆ หน่วยธุรกิจ หรือสาขา ภายในฐานข้อมูลเดียวกัน และรองรับการเชื่อมต่อกับระบบภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไร้รอยต่อ ”

 

คุณ นริศ ปุณลิขิต

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ, บริษัท ดั๊กคิง จำกัด

 

SAP Business One ช่วยให้การทำงานในองค์กรลื่นไหล มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบสินค้าคงเหลือได้รวดเร็ว และถูกต้อง

>50%

ต้นทุนและลดระยะเวลาทำงานลดลง

>50%

กระบวนการทำงานที่ง่ายและโปร่งใสขึ้น

ก่อนการนำโปรแกรม SAP Business One มาใช้งาน : อุปสรรค และโอกาส

 • บริษัทฯ ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความคล่องตัวของธุรกิจ เช่น การเชื่อมโยงกับระบบต่างๆ ของธุรกิจได้

 • บริษัทฯ ต้องการระบบสารสนเทศที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วและวิเคราะห์ได้แม่นยำ

 • บริษัทฯ ต้องการเพิ่มความน่าเชื่อถือ และส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจ ที่มีการพัฒนาคุณภาพสินค้าอยู่อย่างต่อเนื่อง

ทำไมต้องเลือกใช้ SAP Business One กับบริษัท แอ็คแทรน ซิสเตมส์ จำกัด

 • ทีมงานของ แอ็คแทรนฯ มีประสบการณ์ในการวางระบบ ERP มาหลายปี มีความรู้ความเข้าใจในลักษณะเฉพาะของธุรกิจหลากหลาย โดยเฉพาะธุรกิจที่คล้ายกับของดั๊กคิง

 • ทีมงานของ แอ็คแทรนฯ สามารถอธิบายและสาธิตประสบการณ์ที่จะได้รับจาก SAP Business One ให้เห็นภาพเข้าใจได้ง่าย และสามารถทำได้จริง

 • มี Solutions ที่รองรับ Business Requirement ได้ครอบคลุมงานในปัจจุบัน และอนาคต เช่น การต่อยอดให้ธุรกิจเข้าสู่ Digital Transformation ตั้งแต่ช่วงแรกๆ ด้วยระบบ e-Tax, e-Receipt เป็นต้น

สิ่งที่ได้หลังจากการใช้โปรแกรม SAP Business One : ผลลัพธ์ที่ได้

 • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความคล่องตัวของธุรกิจ เช่น การเชื่อมโยงกับระบบภายนอก เช่น ระบบ WMS , การแจ้งเตือนผ่าน Notification ต่างๆ รวมถึงการใช้งานผ่าน Mobile Apps. เป็นต้น

 • เข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วและวิเคราะห์ได้แม่นยำ ผ่านเครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลด้วย HANA Pervasive Analytic

 • เพิ่มความน่าเชื่อถือให้ธุรกิจ รองรับและส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจ

ประเภทธุรกิจ

อุตสาหกรรมการผลิต

ผลิตภัณฑ์ และบริการ

ผู้ผลิตเป็ดครบวงจร

จำนวนพนักงาน

ประมาณ 500 คน

Featured Solution

 • SAP Business One on HANA

 • SAP Business One Mobile App

มุ่งมั่นพัฒนาสู่ ความเป็นราชาแห่งเป็ด

เป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจเป็ด เติบโตด้วยนวัตกรรม
ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ ด้วยความจริงใจและเป็นมิตร

นับตั้งแต่ก่อตั้งปี พ.ศ. 2544 บริษัท ดั๊กคิง จำกัด ผู้ผลิตเป็ดครบวงจร มุ่งมั่นที่จะเป็นราชาแห่งเป็ด ได้มีการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า ตั้งแต่คัดสรรสายพันธุ์ การเลี้ยง นำเข้าสู่โรงงานผลิตที่มีกระบวนการผลิต เทคโนโลยีที่ทันสมัย การบริหารจัดการที่เป็นระบบมาตรฐานสากล ด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญเฉพาะด้าน ทำให้ บริษัท ดั๊กคิง จำกัด มีศักยภาพและความพร้อมในการผลิต เป็ดที่สด สะอาด ปลอดภัย ในรูปของเป็ดตัว ชิ้นส่วนเป็ด และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเป็ด เพื่อส่งมอบคุณค่า และสร้างความพึงพอใจต่อผู้บริโภค

products.png

SAP Business One ช่วยให้การทำงานในองค์กรลื่นไหล มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบสินค้าคงเหลือได้รวดเร็ว และถูกต้อง

bottom of page