top of page
Sky
Sage 300 โดยละเอียด

The Sage 300 cloud business management and accounting application offers high performance and reliability so that you can increase profitability and gain a competitive edge in your market. 

Sage 300

แอปพลิเคชันการจัดการธุรกิจและบัญชี Sage 300 มีประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือสูง เพื่อให้คุณสามารถเพิ่มผลกำไรและได้เปรียบในการแข่งขันทางตลาดของคุณ


โซลูชันการจัดการธุรกิจที่ครอบคลุมและยืดหยุ่น Sage 300 ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของน้อยที่สุด หัวใจสำคัญของ  Sage 300 คือคุณลักษณะและความสามารถด้านการเงิน การปฏิบัติงาน ความคล่องตัว การขาย และการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)

การจัดการด้านบัญชีและการเงิน

จัดการการเงินที่ซับซ้อนด้วยความมั่นใจ Sage 300cloud มีความสามารถด้านหลายสกุลเงิน การทำธุรกรรมระหว่างบริษัทการกระทบยอดธนาคารที่มีประสิทธิภาพ และคุณสมบัติด้านรายงานภาษี ดัวเลือกการประมวลผลที่ยืดหยุ่น แผงควบคุมข้อมูลสำหรับรายงานเชิงวิเคราะห์ และอื่น ๆ อีกมากมาก

Sage 300 Financial Tools
 • สร้างงบประมาณ นำเสนองบการเงิน และแบ่งปันตัวชี้วัด

 • ออกใบแจ้งหนี้ที่คงค้างได้อย่างง่ายดาย และสร้างค่าใช้

 • ประหยัดเวลาและลดต้นทุนการบริหาร และควบคุมกระบวนการทางธุรกิจของคุณได้ดียิ่งขึ้นโดยทำให้งานที่เกี่ยวข้องกับผู้ขายเป็นไปโดยอัตโนมัติ

 • ลดต้นทุนและขจัดกระบวนการที่มักเกิดข้อผิดพลาดและ

 • ใช้เวลานาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการประมวลผลธุรกรรม

 • การจัดการกระแสเงินสดของคุณอย่างชาญฉลาดด้วยการคาดการณ์และการแจ้งเตือนปัญหากระแสเงินสดที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้เห็นภาพรวมของกระแสเงินสดและรายงาน

การจัดการการขายและคำสั่งซื้อของลูกค้า

Sage 300 Sales Order

Sage 300cloud มีความสามารถในการทำรายการสั่งซื้อ และการจัดการคำสั่งซื้อที่มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้กระบวนการในการสั่งซื้อรวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยเพิ่มผลกำไรให้กับคุณเป็นอย่างมาก พร้อมให้ความช่วยเหลือในการจัดการด้านบัญชี ระดับสินค้าคงคลัง และประวัติการซื้อสินค้าแบบทันเวลา ติดตามโอกาสในการขายสินค้าและบริการด้วยความแม่นยำที่เพิ่มขึ้น โดยยังเป็นการเสริมสร้างคุณค่าของลูกค้าในระยะยาวอีกด้วย

 

 • รวมคำสั่งซื้อหลายรายการไว้ในการจัดส่งครั้งเดียว หรือการจัดส่งหลายรายการในใบแจ้งหนี้เดียว

 • การกำหนดราคาตามลุกค้า โดยพิจารณาจากราคาตามสัญญาของลูกค้า ราคาขายของสินค้าหรือการลดราคา

 • ตรวจสอบประวิการขายตามลูกค้าหรือรายการสินค้าคงคลังระหว่างการทำรายการสั่งซื้อและรายการออกใบแจ้งหนี้

 • ปรับปรุงและสร้างความพึงพอใจของลูกค้าด้วยการทำใบเสนอราคาและแปลงเป็นคำสั่งซื้อใหม่โดยอัตโนมัติ

 

เข้าถึงรายการสินค้าคงคลัง ใบเสนอราคาสินค้า และบันทึกบัญชีลูกหนี้ได้ทุกที่ โดยใช้โปรแกรม Sage CRM ช่วยให้คุณตัดสินใจในการจัดส่งได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้นและให้บริการลุกค้าของคุณได้ดียิ่งขึ้น

เครื่องมือสินค้าคงคลัง

ติดตามระดับสินค้าและกระบวนการออกใบเสร็จ การจัดส่งสินค้า การคืนสินค้า และการปรับเปลี่ยนรายการโดยใช้ระบบการจัดการสินค้าคงคลังแบบหลายคลัง การจัดการสินค้าคงคลังใน Sage 300 ช่วยให้คุณควบคุมการทำรายการสินค้าคงคลังที่ซับซ้อนได้อย่างคล่องตัว และสมบูรณ์ เพื่อลดปัญหาสินค้าหมดคลัง สินค้าเกินคลัง และช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดการเงินทุนหมุนเวียนของคุณได้

 

 • ติดตามสินค้าคงคลังของคุณในขณะที่ออกจากบริษัท ต้นทุนของคุณได้อย่างง่ายดาย โดยใช้ตัวเลือกที่กำหนดค่าได้เพื่อจัดการกระบวนการที่ซับซ้อนที่สุด

 • เข้าถึงข้อมูลแบบทันทึ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการตัดสินใจและปรับปรุงการดำเนินงาน

 • จัดการปริมาณที่เป็นส่วนปลีกย่อย เป็นทศนิยมได้ 4 ตำแหน่ง และกำหนดหน่วยการวัดที่แตกต่างกันสำหรับการจัดซื้อ การขาย และการเก็บรักษาสินค้า

 • ใช้หมวดหมู่เพื่อจัดประเภทสินค้า และจัดสรรต้นทุนใหกับแผนกหรือศูนย์ต้นทุน

Sage 300 Inventory

การจัดซื้อและการจัดการผู้จัดหาสินค้า

Sage 300 Purchase & Supplier Management

นำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการจัดการการจัดซื้อของคุณไปใช้และลดต้นทุนด้วยการรวมกระบวนการสินค้าคงคลังและการกระจายสินค้าไว้ด้วยกัน Sage 300 ช่วยให้คุณคล่องตัวสำหรับกระบวนการซื้อและรับสินค้า และให้ข้อมูลที่คุณต้องการในการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดสำหรับธุรกิจของคุณ

 

 • ลดการบันทึกข้อมูลซ้ำโดยการสร้างแม่แบบของข้อมูลมาตรฐาน

 • สร้างใบสั่งซื้อจากสินค้าคงคลังโดยอัตโนมัติ

 • ควบคุมข้อมูลการสั่งซื้อใหม่หรือจากคำสั่งซื้อย้อนหลัง

 • รวมรายการจากใบสั่งซื้อหลายรายการในการรับสินค้าเพียงรายการเดียว

 • พิมพ์ใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ ใบรับสินค้า การคืนสินค้า และใบจ่าหน้าจดหมาย โดยใช้รูปแบบคำสั่งตามแบบมาตรฐาน หรือในรูปแบบและรายการที่ออกแบบด้วยตัวเอง

 • เลือกวิธีการคิดต้นทุนได้ 7 วิธี รวมถึงต้นทุนล่าสุด ต้นทุนมาตรฐาน ต้นทุนถัวเฉลี่ย ต้นทุนผู้จำหน่าย และต้นทุนต่อหน่วยล่าสุด

การจัดการคลังสินค้า

ปรับปรุงความเร็วและความถูกต้องของกระบวนการปฏิบัติงานและการลดต้นทุนแรงงานซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่ธุรกิจการจัดจำหน่ายและคลังสินค้าต้องเผชิญ การควบคุมปัญหาเหล่านี้ต้องใช้เทคโนโลยีที่เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากบุคลากรและทรัพย์สินของคุณ

 

 • ขจัดกระบวนการและการนับคลังสินค้าด้วยตนเอง

 • ลดการเลือก จัดส่ง และรับสินค้าที่ผิดพลาด

 • ปรับปรุงความถูกต้องของสินค้าคงคลังผ่าน RFID และการใช้บาร์โค้ด

 • รองรับการรับแบบไร้สายและการเลือกแบบหลายโซน

 • การจัดการเลขชุด/เลขสินค้า การจัดการของหมดอายุพร้อมการสนับสนุนสำหรับสินค้าเป็นชุด

 • ติดตามรายการสินค้าคงคลังที่จัดเก็บไว้ในหลายสถานที่ภายในคลังสินค้า

Sage 300 Warehouse

การจัดการการผลิต

Sage 300 Manufacturing

เมื่อธุรกิจเผชิญกับการแข่งขันที่สูงขึ้น การรักษาเวิร์กโฟลว์ที่มีประสิทธิภาพในพื้นที่การผลิตจึงเป็นสิ่งสำคัญในการลดต้นทุน โซลูชันการผลิต Sage 300cloud เป็นโซลูชันการผลิตที่เรียบง่ายแต่สมบูรณ์แบบที่ผสานรวมกับโมดูลการเงินและการปฏิบัติงาน รวมการประมวลผลใบสั่งงาน การวางแผนวัสดุ การรวมการติดตามล็อต/ซีเรียล และตัวเลือกการควบคุมพื้นที่ร้านค้า

 • ควบคุมขั้นตอนการดำเนินงานการผลิตของคุณ ซึ่งครอบคลุมการซื้อวัสดุ การประมวลผลใบสั่งผลิต งานระหว่างทำ การคำนวณต้นทุนการกำหนดเส้นทาง การใช้วัสดุ เศษวัสดุและการทดแทนสินค้า และการปิดคำสั่งซื้อ

 • กำหนดพารามิเตอร์การวางแผนสินค้า เช่น สินค้าคงคลังขั้นต่ำ ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ เวลารอคอยสินค้า ฯลฯ

 • กำหนดข้อมูลการติดตามล็อต/ซีเรียลสำหรับวัสดุที่ออก ส่งคืน และรับในคลังสินค้า

 • บันทึกรายการเวลาและธุรกรรมร้านค้าของการดำเนินการ MO โดยใช้ Shop Floor Control โดยจะให้ข้อมูลการผลิตโดยละเอียดระหว่างการเผยแพร่ MO ไปจนถึงการรับปริมาณการสั่งซื้อ MO

โครงการและต้นทุนงาน

ลดความซับซ้อนของการจัดการโครงการสำหรับทุกงานและทุกประเภทโครงการ ระบบ Project and Job Costing เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด ช่วยให้คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดของลูกค้าสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการโดยไม่ต้องเสี่ยงต่อผลกำไร ทำให้การประเมิน การติดตาม การคิดต้นทุน และการเรียกเก็บเงินของโครงการเป็นเรื่องง่ายและจัดการได้ ทำให้การ

ควบคุมและวางแผนต้นทุนง่ายขึ้น

 • ระบุปัจจัยความสำเร็จและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วสำหรับโครงการ

 • จัดการเวลา ค่าใช้จ่าย และการจัดซื้อได้อย่างง่ายดาย เพื่อลดความซับซ้อนของการคิดต้นทุนงานและการประมาณการณ์

 • เพิ่มประสิทธิภาพโครงการและสัญญาสำหรับการควบคุมต้นทุน การส่งมอบตรงเวลา และการมองเห็นโครงการ

 • เชื่อมโยงบริการภาคสนามกับการดำเนินการอื่นๆ เพื่อความรวดเร็วและประสิทธิผลติดตามและรายงานต้นทุนโครงการโดยละเอียดพร้อมหมวดหมู่ของทุกอุตสาหกรรม

Sage 300 Project Management

การจัดการด้านการบริการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพ ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าด้วยการจัดการบริการและการบำรุงรักษาแบบศูนย์กลางช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลในพื้นที่หรือจากภาคสนามโดยใช้อุปกรณ์มือถือ

 • จัดการต้นทุนงาน การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน การจัดตารางทรัพยากร การบริการนอกพื้นที่ และการบริการอุปกรณ์ทั่วไป

 • การโอนย้าย การรับประกัน การเช่า การติดตามเลขชุดและเลขสินค้า

 • บัญชีแบบหลายสกุลเงิน แบบมาตรฐานและแบบงานระหว่างทำ การวิเคราะห์งบประมาณเทียบกับกำไรจริง การออกใบแจ้งหนี้แบบทั่วไป/แบบรายการประจำ และแบบทั่วไป

 • จัดการใบสั่งซื้อ ใบขอซื้อ สายงานการอนุญาต การคืนสินค้า การปรับปรุงใหม่ การหมุนเวียน

 • การบำรุงรักษาขั้นสูงรวมถึงแผนการบำรุงรักษาตามกำหนดเวลา/ตามมิเตอร์ การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ ชิ้นส่วน การคาดการณ์ความต้องการแรงงาน แม่แบบ เป็นต้น

Sage 300 Service Management

ระบบธุรกิจอัจฉริยะและรายงาน

เปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกให้เป็นการดำเนินการด้วยเครื่องมือธุรกิจอัจฉริยะ (BI) ในตัวและคลังของรายงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

 • สัมผัสประสบการณ์การวิเคราะห์ตามความต้องการและการตัดสินใจที่รวดเร็วด้วยข้อมูลทางธุรกิจแบบทันที

 • ดูและปรับเปลี่ยนข้อมูลจากที่ใดก็ได้โดยผ่านทางเว็บหรือแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์มือถือ

 • สร้างรายงานที่มีข้อมูลในปีงบประมาณและชุดงบประมาณได้คราวละหลายรายการ

 • ตัวกระตุ้นที่กำหนดโดยผู้ใช้สำหรับการอัปเดตสถิติเป็นชุดข้อมูลหรือแบบทันที

 • วิเคราะห์และรายงานข้อมูล

Sage 300 Business Intelligence & Reporting
bottom of page