top of page
ความสามารถของ Sage X3

การจัดการทางการเงิน

ควบคุมผลกำไรของคุณด้วยความแม่นยำและการมองเห็นทั่วโลกแบบทันทีพร้องกับรองรับข้อกำหนดการดำเนินธุรกิจในประเทศ

งบประมาณและการบัญชี
Sage X3 ครอบคลุมการทำบัญชีทางการเงิน บัญชีค่าใช้จ่ายและงบประมาณ ภาระผูกพัน และสินทรัพย์ถาวร นอกจากนี้ การจัดการการโอนย้ายจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง รวมถึงการโอนย้ายระหว่างบริษัทย่อยและสำนักงานใหญ่ของคุณได้อย่างง่ายดาย

Sage Budget
ความสามารถหลัก ได้แก่ :
 • บัญชีแยกประเภททั่วไปที่มีหลายผังบัญชี

 • เจ้าหนี้การค้าและลูกหนี้การค้า

 • การจัดการกระแสเงินสด

 • การจัดการธนาคาร

 • การบัญชีเชิงวิเคราะห์และค่าใช้จ่าย

 • ค่าใช้จ่าย

 • งบประมาณและภาระผูกพัน

การจัดการห่วงโซ่อุปทาน

ติดตามความต้องการและรับรองประสิทธิภาพสูงสุด ตรวจสอบสถานะสินค้าคงคลังแบบทันที

การจัดซื้อ

Sage X3 ช่วยให้คุณจัดการกระบวนการจัดซื้อได้อย่างราบรื่นตั้งแต่ต้นจนจบ โดยเริ่มจากการจัดการคำขอใบเสนอราคา (RFQ) การบันทึกข้อมูลและการ

ติดตามการตอบกลับและการผสานรวมเข้ากับฐาน รายการราคา

ความสามารถหลัก ได้แก่ :
 • การจัดการผู้จัดหาสินค้าและผลิตภัณฑ์

 • การกำหนดราคาและส่วนลด

 • การวางแผนการจัดซื้อ การสั่งซื้อ และคำขอซื้อ

 • ใบสั่งซื้อ การจัดส่ง และการกำหนดเวลา

 • คำขอข้อเสนอ (RFPs)

 • การเปิดคำสั่งซื้อ บัญชีงบประมาณ

 • การจัดการลายเซ็นหลายระดับ

 • รายการใบแจ้งหนี้ของผู้จัดหาสินค้าและการ คืนสินค้า

Sage X3 Purchase Screen

การจัดการการผลิต

เข้าสู่ตลาดอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยการจัดการกระบวนการผลิตทั้งหมดของคุณด้วยโซลูชันเดียว

BOM Sage X3

การวางแผน BOM

Sage X3 นำเสนอการจัดการ Bill of Materials ระดับเดียวและหลายระดับที่แข็งแกร่ง เพื่อให้แน่ใจ

ถึงคุณภาพ และการทำงานร่วมกันในระดับสูงสุด

ความสามารถหลัก ได้แก่ :
 • BOM หลายระดับ (เชิงพาณิชย์ การผลิต การรับเหมาช่วง เป็นต้น)

 • BOM ปัจจุบัน

 • การบำรุงรักษาจำนวนมาก

 • จัดการการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์และ BOM

 • การจัดการหมายเลขเวอร์ชัน (เวอร์ชันหลัก และเวอร์ชันรอง)

Sage X3 Tools
Sage X3 BOM
Sage X3 QC
Sage X3 Project
bottom of page